0936 656 929

Đồng Tháp và Novaland bắt tay triển khai đầu tư 4 dự án trong chuỗi Mekong Smart City

Đồng Tháp thống nhất với chủ đầu tư Novaland xúc tiến triển khai đầu tư 4 dự án trong giai đoạn 2022-2025, gồm: Khu đô thị thông minh, Khu đô thị 250ha, Khu du lịch làng nghề và Cảng biển Mekong.

Đại diện UBND Đồng Tháp vừa có văn bản kết luận về việc triển khai thủ tục đầu tư các dự án phát triển thành phố thông minh Mekong Smart City.

Ngay khi các đơn vị tư vấn báo về về tình hình thực hiện quy hoạch chi tiết các dự án, ý kiến của Tập đoàn NovaGroup và góp ý của các đơn vị dự họp, ông Trần Trí Quang cho biết thêm: UBND tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất với NovaGroup sẽ ưu tiên triển khai thực hiện thủ tục đầu tư 4 dự án trong giai đoạn 2022-2025, bao gồm: Khu du lịch làng nghề, Khu đô thị thông minh, Khu đô thị 250 ha tại Cồn Chính Sách và Cảng biển Mekong (Thường Phước).

UBND tỉnh Đồng Tháp giao cho UBND huyện Hồng Ngự làm việc lại với Tập đoàn Novaland về hoàn chỉnh lại quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu đô thị thông minh, trong đó trọng tâm đẩy mạnh các hạng mục đầu tư hạ tầng xã hội. Đồng thời cũng đề nghị nhà đầu tư cam kết thực hiện đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Thường Thới Tiền được phê duyệt và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, tại làm việc với Tập đoàn Novaland để hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu du lịch làng nghề; từ đó UBND huyện đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 2 dự án này theo thẩm quyền, chậm nhất tới ngày 31/3/2022.

Sau khi phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 2 dự án, UBND huyện Hồng Ngự về việc hoàn chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư 2 dự án, gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có thẩm quyền liên quan, báo cáo và đề xuất UBND Tỉnh xem xét chủ trương đầu tư theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu với UBND Tỉnh thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất để triển khai 2 dự án trên, làm cơ sở xác lập trình tự và thủ tục đấu giá theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng giao cho UBND huyện Hồng Ngự rà soát, chuẩn bị mặt bằng sạch, làm cơ sở để triển khai thực hiện các dự án trong thời gian sắp tới.

Trước đó, tại TP.HCM, NovaGroup ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với UBND tỉnh An Giang và UBND tỉnh Đồng Tháp về dự án phát triển Thành phố thông minh Mekong thuộc huyện Hồng Ngự, TP. Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) và thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang).

Đại dự án Mekong Smart City với 11 dự án thành phần bao gồm: Khu đô thị thông minh Rồng Xanh, quy mô dự kiến là 115 ha; Khu du lịch làng nghề Bùi Thanh Thủy, quy mô dự kiến chiếm 127 ha; nhà máy chế biến trái cây, quy mô dự kiến 2 ha; Khu kinh tế đặc biệt, quy mô dự kiến 5.300 ha; Làng Mekong, quy mô dự kiến 450 ha; Cảng biển Mekong (Thường Phước), quy mô dự kiến 9,14 ha; Khu hậu cần Logistics Mekong, quy mô dự kiến 123 ha;  Khu công nghiệp Mekong, quy mô dự kiến 1.000 ha; Khu nông nghiệp công nghệ cao, quy mô dự kiến 950 ha; Sân bay dân dụng và hàng hóa, Khu công nghệ AI, quy mô dự kiến 2.000 ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.